startpagina
startpagina nieuws namenlijst de schrijfsters de Leestrommel
Dé-Lilah
biografie
bibliografie
rss mailinglijst

Dé-Lilah
ps. Lucie van Renesse
(ca. 1850-?)

Wie Dé-Lilah was, is tot op de dag van vandaag grotendeels een mysterie. Tot dusver heeft alleen Joop van den Berg getracht op basis van haar boeken haar leven te reconstrueren. Het volgende is daarop gebaseerd.

Dé-Lilah is geboren als Lucie van Renesse inz Probolingo, rond 1850. Haar vader was waarschijnlijk eerst machinist op de grote vaart en werd daarna administrateur op een grote suikeronderneming op Oost-Java. Lucie's moeder was, naar aangenomen wordt, de dochter van een Javaanse vrouw en een blanke Hollander.

Na een schoolopleiding in Nederland te hebben gevolgd, keert Lucie terug naar Indië. Zij trouwt met een tabaksadministrateur uit Deli en krijgt met hem vijf kinderen.

Lucie's invulling van het huwelijk en moederschap was bepaald ongebruikelijk te noemen. In plaats van zich geheel en al op te offeren aan het welzijn van man en kroost, ondernam zij reizen, alleen. Haar indrukken noteerde zij al dan niet verhuld in haar boeken.

Nadat zij in vier jaar tijds zes lijvige titels publiceerde, zweeg ze. De reden daarvoor is niet bekend. Ruzie met de uitgeverij? Problemen met de samenleving die zij met zoveel verve beschreef? Hoe het ook zij, deze vraag, en het leven van Lucie van Renesse alias Dé-Lilah, nodigt uit tot nader onderzoek.

Bronnen: Secundaire literatuur door Joop van den Berg. Boeken geschreven door de schrijfster. De foto is hieruit afkomstig.

Laatste wijziging: 1 september 2000