doorzoek het gehele Damescompartiment
Damescompartiment online

Daisy E.A. Junius
(1868-1951)


Daisy E.A. Junius

De familie Junius was een bijzondere familie. De schrijfster Annie Foore werd geboren als Francisca Johanna Jacoba Alberta Junius, haar oudste zuster Sophie Margareta Cornelia van Wermeskerken werd geboren als Junius, dan was er Sophie's zoon Henri van Wermeskerken, auteur van het onvergetelijke Suikerfreule (1917) en zo waren er meer, die op hun manier bijzonder of uitzonderlijk waren.

Daisy Junius hoorde er ook bij. Zij was het nichtje van Henri.

Net als anderen van de familie, hield ook Daisy van reizen en van duidelijke opinies. Ze etaleerde die in haar feuilletons, in haar eigen tijdschrift Nieuw Vrouwenlevenen in haar romans, en als dat nodig was, ook voor de rechtbank. Haar conflict met freule Anna de Savornin Lohman over plagiaat, wederzijdse onwelgevallige onthullingen en andere ellende bracht haar bijna voor de rechter.

Egberdina Anna Junius werd geboren in Letjebosch, Zuid-Afrika, evenals haar drie broers en zusters. Haar ouders waren vermoedelijk Hollands. In de jaren '80 kwam vrijwel het gehele gezin naar Nederland. Haar broer Jan Hendrik woonde in Soerabaja. In Nederland begon Daisy met publiceren: novellen, verhalen, feuilletons en artikelen.

Veel jaren van haar leven bracht zij door in Heelsum. Hier vestigde ze haar bureau "Nieuw Vrouwenleven" dat een gelijknamig maandblad voor de kolonieën uitgaf. Over het verschijnen ervan was in de Indische pers een kleine rel ontstaan. Beata van Helsdingen-Schoevers schreef in De Locomotief nogal neerbuigend over het blad. Daisy reageerde met een fele ingezonden brief. Enkele maanden later bleek de ruzie over, en wat Beata vaste medewerkster van Daisy's blad.

Over Daisy's leven is helaas weinig bekend, ondanks naspeuringen van Pieter van Wissing. Hij tekende in zijn biografische publicatie een schrijfster met een sterk karakter, die zich zeer betrokken voelde bij de vraagstukken van haar tijd, vooral als die over vrouwen ging. In de roman De bakens verzet(1907) houdt zij een pleidooi voor vrije liefde, destijds volgens velen een onzedelijke zaak.

In Daisy's werk komt Indië veel voor. Soms als element, in de vorm van een afkomst, een dienstdoende officier die met verlof is, en soms in de vorm van personages en achtergronden. Of zij zelf daar geweest is, weten we niet. Haar stof vond ze via haar medewerksters, haar broer in Soerabaja en in de tijdgeest, toen doordrenkt van Indië.

Daisy Junius is in 1951 overleden. Ze ligt begraven in Arnhem, op de begraafplaats Moscowa.

Meer lezen van Daisy E.A. Junius?

 • (een selectie)
 • Renovalia. Schetsen en novellen. Heelsum, 1909. Verhaal 'Toetie'
 • Uit den caleidoscoop, Arnhem 1890
 • Adel: tooneelspel in vier bedrijven, Zutphen 1892
 • Op verkeerde grondslagen, Amsterdam 1892
 • (met S.H. Junius), Zonnig Afrika, Haarlem 1892
 • Kapellen, Amsterdam 1895
 • Jong leven, Almelo 1901 (met tekeningen van Junius)
 • ‘Van een gang naar de ovens’, in: De Amsterdammer, nr 1439 van 2 januari 1905
 • De bakens verzet, Amersfoort 1907
 • Nieuw Vrouwenleven, Heelsum 1907-circa 1925 (redactie en administratie)
 • ‘H.A. van Ingen’, in: Eigen Haard, afl. 3 (21 jan. 1911), 45-48
 • medewerking aan Zij (1916-1928?).
 • (overgenomen uit artikel Pieter van Wissing)
 • en: feuilletons in Eigen Haard

Over Daisy E.A. Junius

 • dr. Pieter van Wissing: 'Trouwen?... trouwen... meisjes, dat is geen kleinigheid" Over de 'combatante' meisjesboekenschrijfster Daisy Junius (1865-1951), in Arnhem de genoeglijkste, jaargang 26, nr. 1 maart 2006, p.29-38.
 • Vilan van de Loo: Leven tussen kunst en krant. Beata van Helsdingen Schoevers (1886-1920), journaliste en declamatrice in Indië. (KITLV 2005), m.n. p.44-45
 • Eigen onderzoek door de conductrice, in het kader van de biografie van Beata van H.-S.