doorzoek het gehele Damescompartiment
Damescompartiment online

Diet Kramer
(1907-1965)


Diet Kramer

KITLV: HISDOC, foto nr. 40831

Dina Maria Kramer heette zij, een mooie kloeke naam die garant leek te kunnen staan voor een sterk, stabiel leven. Hoe anders zou dit verlopen. "God helpe je om niet te stikken in je alenigheid", laat zij een van de personages in haar christelijke roman Begin (1932) zeggen. Het leek haar eigen devies.

Diet Kramer werd geboren op 25 april 1907 in Amsterdam. Al toen ze nog op de H.B.S. zat, begon ze met haar eerste best-seller: Stans van de Vijfjarige. Ook volgde ze verschillende cursussen. Al begon ze haar schrijverscarrière vroeg, ze zou de pen haar leven lang trouw blijven al zouden haar onderwerpen zeer uiteenlopend zijn.

In de jaren '20 van de vorige eeuw bewoog ze zich in de protestantse kringen rond het tijdschrift Opwaartse Wegen. Dat resulteerde onder meer in de novellen Kleine Levens en in het eerdergenoemde Begin. Pas later krijgt haar werk een Indische thematiek. In 1933 trouwt Diet Kramer in Batavia met dr W.H. Muller, rector aan een plaatselijk lyceum. In Onrustig is ons hart (1939) beschrijft ze de glorie en de wrangheid van een vrouwenleven in Indië. Vrolijke Indische levens zag ze ook; haar kinderboeken zijn prettig leesbaar, vaak herdrukt en soms verrassend van inhoud. Zo is Lodewijk de mensenredder het relaas over een teckel in Indië. Het boek werd veertien keer herdrukt.

In 1942 wordt Diet met haar beide kinderen geïnterneerd. Ze brengt de hele bezettingstijd door in kampen, onder andere in Ambarawa. In 1946 verhuist ze terug naar Nederland. Met kinderen maar zonder haar man, die in een kamp overleed. De kamptijd keert terug in haar Thuisvaart.

In 1965 overlijdt Diet Kramer, na een aantal moeilijke jaren. Slechte gezondheid. Ze kon moeilijk verwerken dat haar man was overleden. Gevolgen van de kampjaren. Het was meer dan zij, dan een mens, kon dragen.

Meer lezen van Diet Kramer?

 • Razende Roeltje Baarn: Bosch en Keuning, [1931] (16de druk in 1977)
 • Roeland Westwout. Roman voor jonge meisjes Amsterdam: Uitgeversmij 'Holland', 1937 (10de druk in 1966; vervolg op Razende Roeltje)
 • Onrustig is ons hart 1939 (minstens zes keer herdrukt)
 • Eindexamen 1940 Batavia: Kolff, 1941 (2de verbeterde druk in 1941)
 • Het geheim van de gesloten kamer Batavia: Kolff, 1941
  Hierna verschenen volgens Indische Jeugdliteratuur van Dorothée Buur de volgende edities: Tweede druk: 's-Gravenhage: Van Hoeven, 1947)
  Schoolleesboek voor de 6e klas: Batavia, Noordhoff-Kolff, circa 1947
 • Lodewijk de rattenvanger Bandoeng: Vorkink, 1941 (5de druk in 1961)
 • Vijf rovers en een rovershol Bandoeng: Vorkink, 1941 (3de druk in 1949)
 • 't Boek van Bob en Bep 's-Gravenhage: Van Hoeve, 1947 (herdrukt in 1950)
 • Thuisvaart Amsterdam: Uitgeversmij 'Holland', 1948 (6de druk in 1965)
 • Lodewijk de mensenredder Baarn: Hollandia, 1951 (14de druk in 1968)

Over Diet Kramer

 • Bespreking in Vrouwenspiegel, een literair-sociologische studie over de Nederlandse romanschrijfster van Annie-Romein-Verschoor. Tweede herz. dr, 1936, pag. 224-226.
 • 'Diet Kramer' door Marleen Wijma. In Lexicon van de jeugdliteratuur, augustus 1985
  Noemt o.a. als secundaire literatuur:
  'Bij de dood van Diet Kramer', door Marijke van Raephorst. in: Elseviers Weekblad, 21-8-1965.
  Diet Kramer door A.E. Huisman. Den Haag, 1973
  Dokumentatie auteurs en illustratoren van jeugdboeken, knipselkrant jeugdliteratuur, jaargang 3 (1979), nr. 6.
 • 'Diet Kramer. Thuisvaart, geen terugkeer.' Door Joop van den Berg. In: Indische Letteren, 7de jaargang, nr. 1-2, maart-juni 1992, pag. 49-57.
 • 'Actie of actualiteit? De Indische kinder- en jeugdboeken van Diet Kramer'. Door Marleen van Vuurde. In: Indische Letteren, 14de jaargang, nr. 4, september 1999, pag. 155-163.
 • Archivalia in het Letterkundig Museum, te Den Haag.