doorzoek het gehele Damescompartiment
Damescompartiment online

dr. C.J. Rutten-Pekelharing
(1886-1920)


dr. C.J. Rutten-Pekelharing

dr. C.J. Rutten-Pekelharing
met echtgenoot.
(Met dank aan Richard Hengeveld.)

Catharina Johanna Pekelharing werd geboren in Leiden en studeerde daar wis- en natuurkunde, afdeling biologie. Zij promoveerde in 1909 cum laude op Onderzoekingen over de perceptie van den zwaartekrachtprikkel der planten.

Op 27 januari 1910 trouwde Cato met Louis ("Loutje") Martin Robert Rutten (1884-1946). Hij was werkzaam bij geologische ondernemingen in Indië en zou later hoogleraar geologie in Utrecht worden.
Het is onbekend of mevrouw Rutten haar studie heeft kunnen gebruiken om een betaalde werkkring te verkrijgen. Wel is bekend dat zij des zomers met haar echtgenoot en diens studenten er vaak op uit trok om veldwerk te doen.
Meer lezen van dr. C.J. Rutten-Pekelharing?


Over dr. C.J. Rutten-Pekelharing

  • Enkele biografische notities in: Tobben in Indië.Een analyse van vijf levensgidsen uit de periode 1908-1932, geschreven voor Nederlandse vrouwen die naar Nederlands-Indië emigreerden. Door Vilan van de Loo. R.U.L., ongepubliceerde doctoraalscriptie Nederlandse Taal- en Letterkunde, augustus 1993.